Ali lahko z učinkovito rabo energije ustvarimo prihranek v gospodinjstvu?

Spodaj so našteti nekateri ukrepi. Smotrnost posameznega ukrepa je odvisna od stanja stavbe, zato je za voljo primernega svetovanja za individualno stavbo (hiša, večstanovanjska hiša, itd.) potreben strokoven nasvet.

Energijska prenova stavbe s kontaktno fasado  

Skozi zunanje stene stavba izgubi tudi do 35 % toplote. S primerno toplotno zaščito zunanjih sten stavbe zmanjšamo toplotne izgube stavbe, izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavb in izboljšamo toplotno stabilnost konstrukcije.

Nizkotemperaturni in kondenzacijski kotli

Uporaba fosilnih goriv je močno zaznamovana z rastjo cen, ki so se v zadnjih letih skorajda podvojile. Zaradi tega dejstva je ključnega pomena koriščenje sodobnih kurilnih naprav in s tem povečevanje energijske učinkovitosti stavb.

Kompresorske toplotne črpalke  

Toplotne črpalke predstavljajo eno od pomembnejših tehnologij za toplotno oskrbo stanovanjskih stavb. Z njihovim delovanjem lahko s souporabo odpadne toplote ali obnovljivih virov energije na energijsko učinkovit in stroškovno atraktiven način pridobivamo koristno toploto.

Lokalna in centralna regulacija ogrevanja

Uporaba lokalne regulacije temperature nam zagotavlja vzdrževanje primerne enakomerne temperature v bivalnih prostorih, ločeno nastavljanje temperatur po prostorih ter izkoriščanje toplote notranjih virov (razsvetljava, toplote gospodinjskih aparatov, TV).

Toplotna zaščita talnih konstrukcij

Stavba skozi tla izgubi v povprečju 15 % toplote. S toplotno zaščito talnih konstrukcij lahko zmanjšamo toplotne izgube stavbe, povečamo toplotno ugodje v prostorih ter izboljšamo celotno energijsko učinkovitost stavbe.

Sodobni sistemi za mehansko prezračevanje stavb

Sistem centralnega prezračevanja hiše / stanovanja sestavlja naprava za prezračevanje s kanalskimi povezavami in ostalimi elementi. Osrednji del te naprave je učinkovit rekuperator, ki z uporabo odpadnega zraka prenaša toploto na sveži zrak ter ga s tem pregreva skoraj do siceršnje temperature zraka v prostorih.

Toplotna zaščita ravnih in poševnih streh

Skozi streho lahko uhaja tudi do 25% toplote iz stavbe. S toplotno zaščito ravnih in poševnih streh lahko pridobimo prihranke pri toplotni izgubi stavbe, zmanjšamo toplotno obremenitev v poletnem času ter izboljšamo celotno energijsko bilanco stavbe.

Energijska učinkovitost pri novogradnjah in prenovi stavb

Obstoječe stanovanjske stavbe so energijsko potratne – slovenska gospodinjstva namreč letno porabijo v povprečju več kot 200 kWh na vsak ogrevani kvadratni meter stanovanjske površine. Od teh stroškov pa se kar dve tretjini energije porabijo za ogrevanje prostorov.

Termični solarni sistemi

Energijo sonca izkoriščamo v direktnih sistemih s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Na ta način pridobljena toplota služi ogrevanju tople sanitarne vode in je pri dobro toplotno izoliranih hišah lahko tudi podpora ogrevanju.

Več o potencialnem prihranku na področju stavb si lahko ogledate na drugih področjih spletne strani Bioregio.

Vir: http://energetskaizkaznica.si/nasveti/