Kakšen je postopek za pridobitev spodbude za energetsko učinkovitost stavb?

V Sloveniji so za gospodinjstva najbolj primerne spodbude Eko sklada[1]. Eko sklad dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Ključno je da je vloga oddana pred izvedbo ukrepa.

Višina nepovratne finančne spodbude navadno znaša 25% priznanih stroškov naložbe za:

 • enostanovanjske stavbe: največ 200 m2 po 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj 2.400 eur
 • dvostanovanjske stavbe: največ 300 m2 po 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj 3.600 eur

Postopek za pridobitev spodbude je sledeč:

 1. Vložitev vloge
 2. Obravnava vloge
 3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge
 4. Odločba in pogodba za popolne vloge
 5. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni
 6. Predložitev zaključne dokumentacije
 7. Nakazilo nepovratnih sredstev.

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv Eko Sklada od dneva objave v Uradnem listu RS dalje pa do objave zaključka javnega poziva. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili ter prilogami osebno ali po pošti na predloženi naslov.

Vgradnjo posameznih naprav in opreme, ki so predmet naložbe, lahko izvede le za to usposobljen in za ustrezno dejavnost registriran izvajalec.

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvrši na podlagi naslednjih korakov:

 • originalne Izjave o zaključku naložbe,
 • računa za vse izvedene ukrepe z natančno specifikacijo izvedenih del,
 • dokazila o plačilu celotnega računa,
 • fotografij izvedene naložbe.

 

Vir: http://www.Eko sklad.si/html/razpisi/18SUB-OB13/4.html

[1] http://www.ekosklad.si/