Kateri dejavniki so pomembni, ko razmišljamo o izbiri energenta za pridobivanje elektrike in toplote?

Ko razmišljamo o izbiri energenta za pridobivanje toplote in/ali elektrike, je pomembnih več dejavnikov, na katere moramo biti pozorni. Med njimi bi lahko poudarili sledeče:

  • Cena energenta
  • Razpoložljiva investicijska sredstva (subvencije, krediti)
  • Razpoložljivost energenta (možnost lastnega vira)
  • Zanesljivost dobave (hitra, zanesljiva in cenovno ugodna dobava)
  • Potrebna investicija časa
  • predvideni obratovalni in servisni stroški

Druge omejitve (npr. emisije).