Područje bioplina

Mikrobiološki proces u kojem se organske tvari razgrađuju bez prisutnosti kisika naziva se anaerobna digestija i uobičajena je prirodnom okolišu. Postupkom anaerobne razgradnje dobivaju se dva proizvoda: bioplin i digestat.

Sektor bioplina u Hrvatskoj[1] jedan je od manje razvijenih, ali s velikim potencijalom. Daljnji razvoj može ići u nekoliko smjerova: proizvodnju energije, gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša i razvoj ruralne zajednice.

Moguće uporabe bioplina su brojne: u kućanstvima za kuhanje i rasvjetu, kao gorivo u automobilima, za proizvodnju toplinske energije i tehnološke pare te za proizvodnju različitih kemikalija.

Općenito o biomasi i bioplinu pročitajte ovdje:

Pogledajte i prezentaciju Energija iz biomase[2] sa praktičnim prikazom uspjelih projekata postrojenja na biomasu/bioplin.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.zelenazona.hr/home/wps/wcm/connect/zelena/zona/gospodarstvo/obnovljivi_izvori_energije/bioplin

[2] http://www.menea.hr/wp-content/uploads/2013/12/7_biomasa.pdf