Biomasa

Biomasa se može podijeliti na energetske biljke i ostatke i otpad[1]. Ostaci i otpad odnose se na poljoprivredni, šumski i industrijski otpad koji se može iskoristiti za proizvodnju toplinske i električne energije ili za preradu u bioplin i tekuća biogoriva. Komunalni otpad u svojem biorazgradivom dijelu također se smatra biomasom. Pod energetskim biljkama podrazumijevaju se brzorastuće drveće te višegodišnje trave i alge[2]. Mikrobiološki proces u kojem se organske tvari razgrađuju bez prisutnosti kisika naziva se anaerobna digestija i uobičajena je prirodnom okolišu. Postupkom anaerobne razgradnje dobivaju se dva proizvoda: bioplin i digestat.

google_plustwitterfacebook