Geotermalna energija

Geotermalna energija u užem smislu obuhvaća samo onaj dio energije iz Zemlje koji u obliku vrućega ili toploga geotermalnog medija (vode ili pare) dolazi do površine Zemlje i prikladan je za pretvorbu u druge oblike (električnu energiju, toplinu u toplinarskim sustavima i sl).

Za proizvodnju električne energije potrebno je napraviti geotermalni izvor, odnosno bušotine od nekoliko kilometara, a za proizvodnju toplinske energije bušotine mogu biti i plitke a tada govorimo o niskotemperaturnim izvorima, gdje se koristi hibridna tehnologija (dogrijavanje geotermalnog fluida).

google_plustwitterfacebook