Područje transporta     

U 2010. godini u zemljama Europske unije 33% energije utrošeno je u sektoru prometa, čime taj sektor pridonosi više od trećine emisija stakleničkih plinova kao što su CO2, CH4 i N2O. Konačna energetska potrošnja po sektorima u zemljama EU Konačna energetska potrošnja po sektorima u zemljama EU Promet je izuzetno veliki zagađivač pa je bio među prvima prepoznat kao jedan od glavnih faktora koji pridonose povećanju stakleničkih plinova.

google_plustwitterfacebook