Izgradnja sunčane fotonaponske elektrane za pokrivanje vlastitih potreba za električnom energijom

Hellerova aleja bb

42000 Varaždin

Hrvatska

Osnovne djelatnosti tvrtke Parkovi d.d. su izgradnja, uređenje i održavanje groblja, pogrebne usluge, klesarstvo i prodaja pogrebne robe i izrada vijenaca (RJ Groblje), odnosno izgradnja, uređenje i održavanje javnih zelenih površina, pružanje usluga hortikulturnog uređenja, proizvodnja bilja za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, prodaja bilja u vrtnom centru (RJ Zelene površine).

KRATAK OPIS MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ODNOSNO UŠTEDE U PODUZEĆU

Na ravnom krovu poslovnog objekta u ulici Hallerova aleja bb, 42000 Varaždin, smještenog na k.č br. 1605/1, k.o. Varaždin, planira se izgraditi sunčana elektrana maksimalne izlazne snage 20 kW (izdan PEES) za proizvodnju električne energije čiji dio bi se trošio na samom mjestu proizvodnje za vlastite potrebe, a ostatak bi se zatim po otkupnoj cijeni predavao u javnu elektroenergetsku niskonaponsku distribucijsku mrežu. Površina raspoloživog krova je oko 465 m2.

CILJEVI PROVEDENIH MJERA

Uštede u potrošnji električne energije.

ENERGETSKO STANJE PRIJE PROVEDBE MJERA

Potrošnja električne energije očitana je s dostavljenih računa za 2014. godinu za OMM broj 1040427 (HEP-ODS za mrežarinu, odnosno Pro Energy za opskrbu). Parkovi d.d. prema ugovoru sklopljenom s HEP-ODS-om koriste tarifni model crveni (VT 0,25 kn/kWh, NT 0,12 kn/kWh), dok s Pro Energyjem također imaju sklopljen ugovor prema kojem za opskrbu koriste tarifni model crveni (VT 0,4212 kn/kWh, NT 0,2887 kn/kWh). Ukupna potrošnja objekta za 2014. godinu iznosi 20.420 kWh. Pretpostavljeno je da će se oko 70% električne energije potrošene tijekom trajanja više tarife namiriti iz proizvodnje sunčane elektrane, a ostatak električne energije proizvedene u sunčanoj elektrani predavat će se kao višak u mrežu (prema cijeni ugovorenoj s otkupljivačem – HEP Trgovinom ili Pro Energyjem). Parkovi d.d. će tijekom 2015. godine nabaviti i 3 električna vozila koja će se puniti putem priključka na razmatranom objektu. Godišnji iznos električne energije potrošene na punjenje njihovih baterija jest cca. 5.400 kWh.

ENERGETSKO STANJE NAKON PROVEDBE MJERA

Smanjenje potrošnje električne energije objekta korištenjem obnovljivih izvora energije

POČETAK PROVEDBE MJERA Tijekom 2015.

ZAVRŠETAK PROVEDBE MJERA Tijekom 2015.

POTRAŽNJA ZA ENERGIJOM PRIJE PROVEDBE MJERA (u kWh/godina) 25.820

UŠTEDA ENERGIJE (U kWh/godina) 13.747

UŠTEDA ENERGIJE (u %) 53

SMANJENJE EMISIJE UGLJIČNOG DIOKSIDA (u tonama godišnje) 5.169 t (izračun na temelju vrijednosti emisije CO2 od 0,376 kgCO2/kWh)

VISINA INVESTICIJE (u EUR) 14.500 (50% sredstava subvencionirao bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, navedeni iznos jest 50% vlastitih sredstava)

UŠTEDA ENERGIJE (u EUR/godina) 1.300

PROCJENA POVRATA INVESTICIJE (u godinama) 11

DRUGE PREDNOSTI PROVEDENE MJERE

Podizanje svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije, ispunjavanje mjere o potrebi proizvodnje 20% energije iz obnovljivih izvora energije

KONTAKTNI PODACI ZA INFORMACIJE

Bruno Pomper, mag.ing.el. (bpomper@ckoie.hr, +385 (0)98 914 9354)

Karlo Jurec, mag.ing.el. (kjurec@ckoie.hr, +385 (0)91 761 9809)

Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o.

Zagrebačka 89, 42000 Varaždin

Oddaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>