Kakšna je smiselnost uporabe energetskega knjigovodstva in kakšne prednosti lahko prinesejo za lastnike stavb?

Energetsko knjigovodstvo je postopek spremljanja rabe in stroškov energije in vode na mesečnem nivoju na podlagi prejetih računov in popisa števčnih stanj. Postopek vam s pomočjo analiz omogoča določitev energetskega stanja objekta in spremljanje učinkov izvedenih ukrepov za učinkovito rabo energije. Šele z omenjenimi izvedenimi primerjavami porabe energije in denarja, se ustvarja zavest o tem, da so energetske storitve vezane na stroške, ki se lahko glede na dano storitev na enoto zelo razlikujejo. Razlikovanja pa so odvisna od vrsto faktorjev, kot so vrsta uporabljenega energenta, vrste tehnologije, lege v prostoru, konstrukcijske zasnove, uporabljenih materialov, vzdrževanja stavbe in tehnologij, ki zagotavljajo energetske storitve, kot tudi od ravnanj uporabnikov. Uporaba in vodenje energetskega knjigovodstva uporabnikom stavb omogočajo sledeče pozitivne rezultate:

  • vpogled v stanje stavbe in njenih ogrevalnih sistemov
  • ciljno spremljanje rabe energije in drugih kazalcev (ekoloških, energetskih) v stavbah
  • bolj natančno določanje prioritetnih ukrepov za zmanjšanje energije v stavbah
  • dokazljivost in posledično ovrednotenje dejanskih učinkov izvedenih ukrepov URE.

Vir: http://energetskaizkaznica.si/nasveti/energijska-ucinkovitost-pri-novogradnjah-in-prenovi-stavb/ http://www.energap.si/?viewPage=78