Vrste obnovljivih virov energije

Obnovljivi viri energije (OVE) so viri energije, ki se obnavljajo iz tokov energije naravnih procesov, pri čemer njihova obnovljivost sledi njihovi potrošnji. Obnovljivi viri energije tako predstavljajo trajnostnejšo protiutež fosilnim gorivom, ki potrebujejo tisoče ali miljone let za svojo obnovo in shranjevanje.

Med obnovljive vire energije sodijo sledeči viri:

  • Lesna biomasa
  • Bioplin
  • Sončna energija
  • Vetrna energija
  • Vodna energija
  • Geotermalna energija.
google_plustwitterfacebook