Priložnosti za gospodinjstva

Prvi korak pri priložnostih, ki jih lahko vidijo gospodinjstva na področju energetike, je energetska učinkovitost. Začetno točko mora vedno predstavljati analiza dejanske rabe energije, predvsem za ogrevanje. Tako je prvotno potrebno izkoristiti vse potencialne izgube pri prezračevanju, izolaciji in področjih, kjer je možna optimizacija rabe energije.

Biomasa

Ko gospodinjstvo menja / uporablja moderno peč na lesno biomaso, pri stroških za gorivo odpade približno 50% skupnih stroškov obratovanja naprave.[1] Izbira visoko zmogljivega lesnega kotla, skupaj z uporabo kvalitetnega ter cenovno ugodnega lesnega goriva, je pomembna za optimalno učinkovitost in ekonomičnost vašega sistema. Faktorji, ki ključno vplivajo na možnost, kot tudi na strošek in s tem posledično na rentabilnost vaše investicije, pa so sledeči:

  • možnost skladiščenja zaloge biomase (kletni prostori, zalogovnik, itd.)
  • lasten vir energenta (gozd)
  • možne subvencije za nakup novih kotlov (državne in občinske subvencije)
  • lokacija gospodinjstva (na podeželju/izven zgoščenega centra mest je, zaradi emisij, lažje ogrevati na biomaso)

Bioplin

Gospodinjstva, ki proizvedejo dovolj lastnih organskih odpadkov (npr. kmetijska gospodinjstva),  lahko s postavitvijo lastne male bioplinske naprave pridobijo bioplin, ki se lahko uporabi za kuhanje in razsvetljavo ter za ogrevanje sanitetne vode.

Sonce

Gospodinjstva lahko s postavitvijo manjše sončne elektrarne prihranijo pri stroških elektrike. Na streho ali zemljišče (v kolikor je to možno in/ali smotrno) se lahko namestijo sprejemniki sončne energije  (SSE) / solarni paneli (moduli), s katerimi gospodinjstvo proizvaja lastno zeleno energijo za ogrevanje vode v gospodinjstvu in s tem zmanjšanje porabo elektrike iz omrežja.

V primeru postavitve večje sončne elektrarne (fotovoltaični moduli), pa lahko gospodinjstvo del proizvedene sončne energije porabi za lastne potrebe, preostanek pa odda v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali obratovalna podpora (glej 372. Novega Energetskega zakona[2]). Postavitev sončne elektrarne (fotovoltaični moduli) zahteva določen finančni vložek, ki pa se v roku 10 – 15 let povrne.

Veter

Gospodinjstva lahko s postavitvijo male vetrne elektrarne (do 50 kW), ki naj bo komplementarna sončni elektrarni (sistem sonce – veter), prihranijo pri stroških elektrike. Na streho ali na zemljišče (v kolikor je to možno in/ali smotrno) se lahko namestijo male vetrne turbine, s katerimi gospodinjstvo proizvaja lastno zeleno energijo za ogrevanje vode v gospodinjstvu in s tem zmanjšanje porabe elektrike iz omrežja. Gospodinjstvo lahko s sistemom sonce – veter proizvede dovolj energije za energetsko samozadostnost oz. samooskrbo, energijo pa lahko odda tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[3]). Za prihodnja leta je napovedan povečan obseg subvencij in podpore za vetrne elektrarne.

Voda

Priložnosti na področju vodne energije so za visokogorske kmetije, katerim lahko male HE predstavljajo dopolnilno dejavnost.

Visokogorska kmetija se lahko odloči za pridobitev koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE ter njeno postavitev, saj je pri malih HE je možnega potenciala še za 180 MW (z ocenjeno letno proizvodnjo 500 GWh).[4] Z malo HE proizvajate lastno zeleno energijo, s katero si zagotovite energetsko samozadostnost kmetije in posledično prihrani pri stroških elektrike. Proizvedeno energijo oz. njen presežek pa lahko oddate tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[5]).

Geotermalna energija

Priložnosti na področju geotermalne energije so pri vseh gospodinjstvih (individualne hiše, večnadstropne, itd.) za pripravo sanitarne vode, ogrevanje ter hlajenje prostorov, predvsem z geotermalnimi toplotnimi črpalkami, kot tudi toplotnimi črpalkami zrak-voda.  Geotermalno raziskana in bogata območja v Sloveniji so Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje Zahodne Slovenije, je pa moč, vsaj za pripravo sanitarne vode, uporabljati geotermalno energijo tudi v drugih regijah[6].

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.viessmann.si/sl/lokalno_daljinsko_ogrevanje/energent/Biomasse_Holz/das_sollten_sie_wissen.html

[2] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

[3] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

[4] http://www.hse.si/si/files/default/ostale-datoteke/hse-in-ove-v-sloveniji-marec-2011.pdf

[5] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom

[6] https://sites.google.com/site/obnovljivsi/potencial-geotermalne-energije