Razvojne in tehnološke smernice v EU

EU si je v okviru Energetskega načrta za leto 2050[1] zadala cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80% do 95% do leta 2050 glede na izpuste iz referenčnega leta 1990.  V načrtu so predlagani možni scenariji za doseganje dekarbonizacije do leta 2050, ki bi hkrati zagotavljali zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost, in sicer: visoka energetska učinkovitost, diverzifikacija tehnologij, visoka raba OVE, zamik tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika ter nižja raba jedrske energije.

Evropska komisija je v začetku leta 2014 spremenila in sprejela nova pravila finančne pomoči za projekte na področju zaščite okolja in energetike, kamor spadajo tudi obnovljivi viri energije.

Novosti in smernice, kamor se bo Evropska unija usmerjala, pa so med drugim:

  • postopni prehod na tržne mehanizme (zmanjševanje subvencij) ,
  • promocija konkurenčnosti evropske industrije,
  • podpora prekomejnih energetskih infrastruktur na poti skupnega evropskega energetskega trga.
google_plustwitterfacebook

[1] http://varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/energetska-pot-eu-do-leta-2050.html