Področje biomase

Področje biomase je eden od najpomembnejših obnovljivih virov v Sloveniji. V skladu z Direktivo o obnovljivih virih energije izvira biomasa iz različnih vrst organskih snovi: energetske rastline (oljnice; rastline, ki vsebujejo sladkor) in gozdni, kmetijski ali komunalni ostanki vključno z lesom in gospodinjskimi odpadki[1]. Produkti iz lesne biomase, ki so v uporabi za pridobivanje toplote, so razdeljeni po uporabi: les za kurjavo, sečni ostanki, goli les, drva, lesni sekanci, lesni briketi in lesni peleti. Več kot 80% uporabljenega lesa in lesnih odpadkov v Sloveniji se uporablja v industriji ter za ogrevanje objektov (individualni objekti/hiše, daljinsko ogrevanje, itd.) [2]. Načinov energetske rabe lesne biomase in njenih produktov je več. Obširneje ločimo med daljinskimi sistemi ogrevanja (ogrevalni sistemi/toplarne za cela naselja z nazivnimi toplotnimi močmi nad 1MW), skupinskimi (v delu vasi ali nekaj hiš v naselju, nazivna moč do 1 MW) in individualnimi sistemi ogrevanja (posamezna hiša ter nanjo vezani objekti, nazivna moč do 100 kW). VIRI:

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.bioeuparks.eu/sl/content/kaj-je-biomasa [2] http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/3_Les_je_lep_naslovnica_kazalo_novo_pdf.pdf