Priložnosti na področju biomase za javne institucije in lokalne skupnosti

Projekti in aktivnosti posamičnih javnih inštitucij pri rabi obnovljivih virov energije v Sloveniji morajo biti v skladu z Lokalnim energetskim konceptom (LEK), ki predstavljala glavni energetski program občin in njenih javnih inštitucij.

S spremembo energenta iz npr. ELKO na lokalno dobavljeno lesno biomaso(npr. sekance) v javnem objektu, pa javni investitor kreira pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo saj denar z vključitvijo lokalnih dobaviteljev in izvajalcev kroži lokalno, s čimer izboljšuje ekonomsko situacijo.

Energetska obnova javnih objektov je možna tudi ob pomanjkanju razpoložljivih sredstev, in sicer z energetskim pogodbeništvom. Gre za sklop storitev z namenom znižanja rabe energije in vode ter zniževanja stroškov za oskrbo z energijo in vodo, ki jo za naročnika izvede podjetje za energetske storitve – ESCO podjetje (Energy Service Company). S pogodbeništvom lahko objekt obnovimo brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, investicijo namreč poplačajo doseženi prihranki pri stroških energije. Gre za v Sloveniji še precej nerazvito obliko energetske sanacije objektov, uvajanje katere pa bo v naslednjih letih s strani države močno podprto, saj je energetsko pogodbeništvo eden ključnih ukrepov v okviru AN-URE 2020 ter OP evropske kohezijske politike 2014-2020.

Vir:

http://www.mzi.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/799/7222/

google_plustwitterfacebook