Vpliv izrabe biomase na okolje

Navkljub dejstvu, da se pri zgorevanju lesne biomase izloča ogljikov dioksid, pa to gorivo v nasprotju z nafto, premogom in zemeljskim plinom, obravnavamo kot nevtralno do segrevanja ozračja. Namreč, če lesna biomasa ne bi zgorela, bi preprosto zgnila in pri tem pojavu bi prav tako nastali toplogredni plini. Toplogredni plini, ki nastajajo s sežigom ali gnitjem lesne biomase, so del naravnega kroženja ogljika v atmosferi in so v ravnovesju s sposobnostmi gozda, ki preko fotosinteze ogljikov dioksid razgradi v kisik in ogljik.   Tehnološki napredek na področju izrabe biomase kot energenta omogoča enako raven udobja in enako oz. boljšo kvaliteto lokalnega ozračja kot pa je to v primeru, da so naši ogrevalni energenti kurilno olje, utekočinjen naftni plin ali zemeljski plin. Z uporabo lesne biomase za pridobivanje energije pripomoremo tudi k nujnemu čiščenju gozdov.   Potrebno pa je poudariti, da pri kurjenju lesa nastajajo tudi emisije NOx ter predvsem delcev PM 10 in PM2,5 v bistveno večjih količinah kot pri npr. zemeljskem plinu, zato je uporaba na območjih, ki so degradirana zaradi onesnaženja z PM10, odsvetovana[1]. Vir:

google_plustwitterfacebook

 [1] http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6802/