Področje bioplina

Bioplin je plin oz. plinski produkt anaerobnega razkroja, torej mikrobiološkega razkroja organskih snovi brez prisotnosti kisika.

Sestavina bioplina je odvisna od več dejavnikov (sestava organskih snovi, pogojev, način nastanka, …), glavni sestavini sta običajno metan in ogljikov dioksid, vsebuje pa tudi manjše količine drugih plinov (vodik, dušik, kisik, …). Gre za vnetljiv plin. Pridobimo ga lahko iz organske biomase (koruza, krmna pesa, ogrščica, sončnica, detelja, …), iz živalskih odpadkov (hlevski gnoj, gnojevke, …), komunalnih odpadkov (odpadne vode, …), gozdarskih odpadkov ter živilskopredelovalnih odpadkov[1].

Možne uporabe bioplina so številne: v gospodinjstvih za kuhanje in razsvetljavo, kot gorivo v za to ustreznih avtomobilih, za proizvodnjo toplote in tehnološke pare ter za proizvodnjo različnih kemikalij[2].

Pridobivanje bioplina predstavlja tako učinkovito rabo organskih odpadkov, kot okolju prijazno pridobivanje energije, saj bioplin ne povečuje emisij toplogrednih plinov v atmosferi.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2717/Katedra_za_kmetijsko_tehniko/Prirocnik_o_bioplinu.pdf

[2] http://www.energap.si/uploads/Bioplin.pdf