Posebne priložnosti na področju bioplina za javne institucije in lokalne skupnosti

Projekti in aktivnosti posamičnih javnih inštitucij pri rabi obnovljivih virov energije morajo biti v skladu z Lokalnim energetskim konceptom (LEK), ki predstavljala glavni energetski program občin in njenih javnih inštitucij.

Lokalne skupnosti (občine, regije) si lahko z izrabo bioplina zagotovijo vsaj delno energetsko samozadostnost. Za pridobivanje bioplina lahko koristimo odpadke prehrambne industrije, klavniške industrije, kmetijskih odpadkov (npr vzreja živine), komunalnih odpadkov ter komunalnih odpadnih voda. Občina mora imeti urejeno zbiranje in odvoz organskih odpadkov do bioplinske naprave, kjer se pridobiva bioplin, iz bioplina pa toplotno in električno energijo (STPE sistemi). Pridobljena energija se lahko uporabi za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov (na primer javni zavodi), za ogrevanje sanitarne vode v javnih zavodih in ostalih objektih ipd. Pridobljeni plin se lahko uporablja tudi za vozni park javnih institucij (pogonsko gorivo v vozilih, ki so prirejena za to vrsto goriva).

Kmetije pa lahko tudi same namestijo bioplinske naprave na svojih kmetijah in za lastne potrebe (samozadostnost), lahko pa se poveže več kmetij ali celotna vas/občina in ima skupno proizvodnjo bioplina.

Proizvedeni bioplin se lahko odda tudi v javno plinsko mrežo (potrebno predhodno očiščenje).

google_plustwitterfacebook