Posebne priložnosti na področju bioplina za podjetnike in mala in srednja podjetja

Glavni neizkoriščen potencial za proizvodnjo bioplina je na malih živinorejskih in poljedelskih kmetijah in podjetjih[1].

Prehrambna podjetja lahko na svojem ozemlju postavijo bioplinsko napravo s koriščenjem odpadkov,  s katero lahko proizvajajo bioplin za zadostitev lastnih potreb  (kogeneracija – soproizvodnja električne in toplotne energije).  Pridobljeni plin se lahko uporablja tudi za vozni park podjetja (pogonsko gorivo v vozilih, ki so prirejena za to vrsto goriva), za proizvodnjo toplote in tehnološke pare ter za proizvodnjo različnih kemikalij.

Podjetje lahko svojo priložnost najde tudi na področju zbiranja in prevoza odpadkov ter na trgu bioplinskih naprav.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.energap.si/uploads/bioplin_marko_glava.pdf