Geotermalna energija

Geotermalna energija  je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko na dva načina:

  • z zajemom toplih vodnih in parnih vrelcev (z direktno rabo, rabo podtalnice),
  • in s hlajenjem vročih kamenin.

Pogoj za možnost uporabe geotermalne energije v obliki (pod)talne vode je temperatura termalne vode in glede na to ločimo:

  • visokotemperaturne geotermalne vire (temperatura vode nad 150°C in se izrablja za proizvodnjo elektrike)
  • nizkotemperaturne geotermalne vire (temperatura vode pod 150°C in se izrablja za neposredno ogrevanje – balneologija, agrikultura, akvakultura, industrijska uporaba in ogrevanje prostorov).

Geotermalno energijo lahko izkoriščamo tudi s hlajenjem/odvzemom toplote vročim kameninam. Za odvzemanje manjše količine toplote kameninam (kjer ni vodonosnikov) lahko uporabimo geosonde. Geotermalne meritve kažejo, da se temperatura na prvih 10 – 20 m pod zemeljsko površino med letom zaradi atmosferskih vplivov spreminja, v večjih globinah pa je stalna in se povišuje za približno 3 stopinje na vsakih 100 m globine.

google_plustwitterfacebook