Potencial geotermalne energije v Sloveniji

Geotermalno raziskana in bogata območja v Sloveniji so Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje Zahodne Slovenije. Večje izkoriščanje, s tem tudi večji potencial, geotermalne energije temelji na od­krivanju novih perspektivnih lokacij, vlaganju v infrastrukturo na obstoječih eksploatacijskih vrtinah (Janežovci, Metlika) ter preureditvi neaktivnih naftnih in plinskih vrtin za prido­bivanje termalne vode (severovzhodna Slovenija). Obstoječi uporabniki se morajo posvetiti povečanju učinkovitosti izrabe termalne vode, kar vključuje večji izkoristek razpoložljivega temperaturnega razpona termalne vode, učinkovitejše reševanje tehnoloških težav, vzpostavitev operativnega monitoringa gladine, temperature, kemijske sestave in odvzete količine podzemne vode ter zagotavljanje neizčrpnosti vira z zmanjšanjem odvzete količine termalne vode in vzpostavitvijo vračanja izrabljene termalne vode v vodonosnik. S tem se bo ekološka sprejemljivost, ter posledično ekonomska, energetskega vira še povečala. Geotermalna karta Slovenije se nahaja na priloženi spletni strani http://www.geo-zs.si/UserFiles/File/geoterm_karta.jpg. Vir: http://www.umanotera.org/upload/files/Geotermalna_energija___referat.pdf http://www.geo-zs.si/UserFiles/677/File/Geo_Power/2013_01_25/Izro%C4%8Dki%20iz%20predavanj%20GEOTERMALNA%20ENERGIJA.pdf https://sites.google.com/site/obnovljivsi/slovenija-in-geotermalna-energija google_plustwitterfacebook