Posebne priložnosti na področju geotermalne energije za gospodinjstva

Priložnosti na področju geotermalne energije so pri vseh gospodinjstvih (individualne hiše, večnadstropne, itd.) za pripravo sanitarne vode, ogrevanje ter hlajenje prostorov, predvsem z geotermalnimi toplotnimi črpalkami, kot tudi toplotnimi črpalkami zrak-voda.

Geotermalno raziskana in bogata območja v Sloveniji so Panonska nižina, Krško-Brežiško polje, Rogaško-Celjsko območje, Ljubljanska kotlina, slovenska Istra in območje Zahodne Slovenije, je pa moč, vsaj za pripravo sanitarne vode, uporabljati geotermalno energijo tudi v drugih regijah[1].

Za uporabo geotermalne energije so možne tudi spodbude.

google_plustwitterfacebook

[1] https://sites.google.com/site/obnovljivsi/potencial-geotermalne-energije