Posebne priložnosti na področju geotermalne energije za lokalne institucije in lokalne skupnosti

Projekti in aktivnosti posamičnih javnih institucij pri rabi obnovljivih virov energije morajo biti v skladu z Lokalnim energetskim konceptom (LEK), ki predstavlja glavni energetski program občin in njenih javnih institucij.

Pomemben vir energetske učinkovitosti so tudi projekti energetskih obnov javnih stavb (šole, univerze, kulturni in mladinski centri,zdravstveni domovi, itd.).

Javne institucije lahko s postavitvijo geotermalnih toplotnih črpalk uporabijo geotermalno energijo za kombinirane sisteme za ogrevanje in hlajenje objektov, kot tudi za postavitev in investiranje v daljinsko ogrevanje z geotermalno toploto, kar vodi k večji energetski učinkovitosti stavb v javni lasti.

Z možnostjo izrabe subvencij (EU, Slovenija) in Eko sklad kreditov je lahko investicija še bolj ekonomična.

Za gradnjo novih, kot tudi za rekonstrukcijo in energetsko obnovo obstoječih objektov, obstajajo nepovratna sredstva iz Eko skladov in evropskih kohezijskih, strukturnih in direktnih skladov. Podobni razpisi in sredstva obstajajo tudi za stavbe, ki so v lasti lokalnih skupnosti.

Energetska obnova objektov je možna tudi ob pomanjkanju razpoložljivih sredstev, in sicer z energetskim pogodbeništvom. Gre za sklop storitev z namenom znižanja rabe energije in vode ter zniževanja stroškov za oskrbo z energijo in vodo, ki jo za naročnika izvede podjetje za energetske storitve – ESCO podjetje (Energy Service Company). S pogodbeništvom lahko objekt obnovimo brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, investicijo namreč poplačajo doseženi prihranki pri stroških energije. Gre za v Sloveniji še precej nerazvito obliko energetske sanacije objektov, uvajanje katere pa bo v naslednjih letih s strani države močno podprto, saj je energetsko pogodbeništvo eden ključnih ukrepov v okviru AN-URE 2020 ter OP evropske kohezijske politike 2014-2020.

Vir: http://www.mzi.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/799/7222/

google_plustwitterfacebook