Posebne priložnosti na področju geotermalne energije za podjetnike in mala in srednja podjetja

Prvi korak je energetska učinkovitost – začetno točko mora vedno predstavljati analiza dejanske rabe energije. Tako je prvotno potrebno izkoristiti vse potencialne izgube pri prezračevanju, izolaciji in področjih, kjer je možna optimizacija rabe energije.

Tu je moč uporabiti toplotne črpalke v kombiniranih sistemih za ogrevanje in hlajenje objektov.

Ker je tehnologija, kot tudi industrija in izraba geotermalne energije in geotermalnih toplotnih črpalk še v fazi razvoja, je priložnosti še mnogo.

Ker je glede na stanje svetovne trge in rabe geotermalne energije (geotermalne toplotne črpalke predstavljajo 50% skupne izrabljene energije, pri nas samo 25%) še vedno velik potencial za rabo toplotnih črpalk, predstavlja raba toplotnih črpalk, kot tudi znanja za črpanje geotermalne energije (gradbena podjetja, itd.), velik potencial.

Podjetniki lahko s postavitvijo geotermalnih toplotnih črpalk uporabijo geotermalno energijo za kombinirane sisteme za ogrevanje in hlajenje objektov, kot tudi za postavitev in investiranje v daljinska ogrevanja z geotermalno toploto (obstajajo tudi že pri nas, na severovzhodu Slovenije).

Z možnostjo izrabe subvencij (EU, Slovenija) in Eko sklad kreditov je lahko investicija še bolj ekonomična.

Eden ključnih ukrepov v okviru AN-URE 2020 ter OP evropske kohezijske politike 2014-2020 je energetsko pogodbeništvo. Pozitiven stranski učinek spodbujanja pogodbeništva bo oživitev trga podjetij, ki nudijo energetske storitve, kar je za Slovenijo, kjer je ta trg še dokaj nerazvit, izjemnega pomena. Tu lahko podjetje najde svojo poslovno priložnost.

google_plustwitterfacebook