Razvojne in tehnološke smernice v EU

Strateški trendi temeljijo na uporabi geotermalne energije v kombinaciji z malimi vetrnicami in solarnimi celicami za energetske potrebe poslovnih objektov, družinskih hiš, šol, itd. V porasti je tudi plitva geotermalna energija z uporabo toplotne črpalke za visokotemperaturno daljinsko ogrevanje. EU si je v okviru Energetskega načrta za leto 2050[1] zadala cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80% do 95% do leta 2050 glede na izpuste iz referenčnega leta 1990.  V načrtu so predlagani možni scenariji za doseganje dekarbonizacije do leta 2050, ki bi hkrati zagotavljali zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost, in sicer: visoka energetska učinkovitost, diverzifikacija tehnologij, visoka raba OVE, zamik tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika ter nižja raba jedrske energije. google_plustwitterfacebook


[1] http://varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/energetska-pot-eu-do-leta-2050.html