Vplivi izkoriščanja geotermalne energije na okolje

Čeprav je splošen učinek pozitiven, ima izkoriščanje geotermalne energije tudi določene škodljive vplive na okolje:

  • Usedanje tal, ki nastane pri praznjenju vodonosnikov. Posedanje tal lahko preprečimo z reinjektiranjem.
  • Onesnaževanje voda (toplotno onesnaževanje površinskih voda, v katere spuščamo zavrženo geotermalno vodo). Z izlivom izkoriščene termalne vode v reke ali jezera se poveča vsebnost škodljivih snovi (karbonati, sulfati,silikati,kloridi, Hg, Pb, Zn itd.), trdnih snovi (pesek, mulj) in slanost.
  • V ceveh sistema nastajajo usedline, ker termalne vode vsebujejo raztopljene pline (O2, CO2) in trdne snovi (apnenec, kremen, kalcijev sulfat, kalcijev fosfat), emulgirana olja, parafine, pesek, mulj itd. Nekatere raztopljene snovi ( H2S, O2, CO2) lahko povzročajo korozijo cevi.
  • Pri proizvodnji elektrike, kjer izkoriščamo paro iz geotermalnih nahajališč, lahko pride do onesnaževanja zraka, ker para vsebuje pline. Pline pred uporabo pare izločimo v izločevalnikih. Največji problem predstavlja H2S, ki oksidira žveplov dioksid, ta pa v žvepleno kislino, ki povzroča kisel dež. Emisije škodljivih snovi pa so vseeno manjše kot pri kotlih, v katerih sežigamo fosilna goriva (plin, nafto, premog). Razen onesnaževanja zraka, para iz geotermalnih nahajališč povzroča tudi hrup (pri proste izpustu pare znaša zvočna moč tudi do 120 dB, zato je potrebno vgraditi dušilnike, ki zmanjšajo hrup na 75 do 90 dB).

Vir: http://www.focus.si/ove/index.php?l1=vrste&l2=geotermalna

google_plustwitterfacebook