Informacije o najnovejših tehnologijah s področja geotermalne vode kot energenta na nacionalnem nivoju

Informacije o najnovejših tehnologijah s področja geotermalne energije je moč najti na naslednjih spletnih straneh:

-Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/

google_plustwitterfacebook