Tehnološki in okoljski standardi v Sloveniji

V Sloveniji ni standardov za instalacijo toplotnih črpalk, v slovenski pravni red je vpeljana le skupina standardov SIST EN (večinoma le v angleščini). Inštalaterji v Sloveniji se zgledujejo po standardih in navodilih za vgradnjo geotermalnih toplotnih črpalk (GTČ), ki so jih razvili v Švici, Nemčiji, na Švedskem in v Avstriji.

Obstoječi standardi za toplotne črpalke so sledeči:

EN 378-1:2000 – Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostne in okoljske zahteve – 1. del: Osnovne zahteve, definicije, klasifikacija in kriterij izbire.

EN 14511-1:2004 – Klimatizacijske naprave, sklopi za hlajenje tekočin in toplotne črpalke z električno gnanimi kompresorji za ogrevanje prostorov in hlajenje – deli 1-4.

ISO 13256-2:1998 – Toplotne črpalke na vodni vir – testiranje in ocenitev za učinkovitost – 2. del: toplotne črpalke voda-voda in slanica-voda.

Obstoječi standardi za vrtanje, ki se tičejo geotermalnih toplotnih črpalk, so sledeči:

EN 791:1996 – Varnost vrtalnih garnitur

ISO 3551:1992 – Vrtalna oprema za vrtanje na jedro Sistem A

ISO 3552:1992 – Vrtalna oprema za vrtanje na jedro Sistem B

EN 12717:2001 – Varnost strojnih orodij; vrtalni stroji

EN ISO 22475/1:2006 – Geotehnične raziskave in testiranje – metode vzorčenja in meritve podzemne vode – 1. Del: Tehnični principi za izvajanje.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah[1] postavlja standarde na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe in zahteva vsaj 25% delež OVE pri novogradnjah in večjih sanacijah.

Poleg evropskih in mednarodnih standardov pa so posamezne države z razvitim trgom toplotnih črpalk, zaradi potreb po reguliranju trga, razvile svoje nacionalne standarde in navodila za vgradnjo geotermalnih toplotnih črpalk (GTČ), po katerih se zgledujejo tudi v Sloveniji in na Madžarskem. Našteti so nekateri nacionalni standardi:

  • ÖWAV[2] (Avstrija) Regelblatt :Toplotna raba podzemne vode in podzemlja, ogrevanje in hlajenje
  • AWP T1[3] (Švica) : Ogrevalni sistemi s toplotnimi črpalkami
  • SIA D 0190[4] (Švica): Raba zemeljske toplote skozi kole (pilote) temeljenja (stavb), ipd.
  • SIA 384/6[5] (SN 565) (Švica): Toplotni izmenjevalniki v vrtinah (BHE) za ogrevanje in hlajenje
  • DIN 8901[6] (Nemčija): Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Zaščita tal, zemlje in površinske vode
  • VDI 4640[7] (Nemčija) Blatt 1-4: Toplotna raba podzemlja – 1-4. Del
  • Normbrunn-07[8] (Švedska): Vrtanje za vodne vrtine (vodnjake) in energijo

Ker pa je geotermalna toplotna črpalka v interakciji s stavbo, kateri zagotavlja toploto, je potrebno upoštevati tudi standarde za ogrevalne sisteme v stavba, ki so sledeči:.

EN 12828:2003 – Ogrevalni sistemi v stavbah – konstrukcija za na vodi temelječe ogrevalne sisteme

EN 12831:2003 – Ogrevalni sistemi v stavbah – metoda za izračun toplotne obremenitve konstrukcije

EN 15316/4/2:2008 – Ogrevalni sistemi v stavbah – metoda za preračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema. – 4-2. Del: Sistemi za ogrevanje prostora, toplotno črpalni sistemi, metoda za izračun energijskih zahtev sistema in učinkovitosti sistema

EN 15450:2007 – Ogrevalni sistemi v stavbah.

Več o zakonodaji in uredbah na področju geotermalne energije lahko najdete na 6.2.1 Nacionalna zakonodaja na področju geotermalne energije in 6.2.2. Seznam najpomembnejših predpisov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2856

[2] http://www.oewav.at/page.aspx

[3] http://www.erdsondenoptimierung.ch/custom/erdsondenoptimierung.ch/userfiles/files/dokumente/bauarten/Merkblatt-T1.pdf

[4] http://www.geothermie.ch/data/dokumente/NormenRichtlinien/SIA_D0190_de.pdf

[5] http://www.empa-ren.ch/Geothermie/03_Eugster-Die_neue_Norm_SIA384-6_Erdwaermesonden.pdf

[6] http://www.din-haustechnik.de/DIN-8901/cn/bGV2ZWw9dHBsLWxhbmdhbnplaWdlJmFydGlkPTU5MDQ5NzU1JmxpbWl0YXRpb250eXBlPSZzZWFyY2hhY2Nlc3NrZXk9Q09OVEVOVA**.html

[7] http://www.vdi.de/technik/fachthemen/energie-und%20umwelt/fachbereiche/energiewandlung-und-anwendung/richtlinien/vdi-4640/richtlinienreihe-vdi-4640-thermische-nutzung-des-untergrunds/

[8] http://www.geotec.se/upload/cms/file/normbrunn_07.pdf