Nacionalna zakonodaja na področju geotermalne vode

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji s področja energetike in obnovljivih virov energije so:

Zakon o vodah (ZV-1A) (2002, popr. 2008; https://zakonodaja.com/zakon/zv-1 ). Vode v RS so zakonsko opredeljene kot javno dobro. Zaradi tega je potrebno za posebno rabo vode, ki presega splošno rabo (npr. pitje, kopanje, požarno varnost, itd.) pridobiti vodno pravico. Vodno pravico je mogoče pridobiti na dva načina (odvisno od obsega in vrednost komercialne uporabe): kot vodno dovoljenje ali, kot koncesijo. google_plustwitterfacebook