Posebne priložnosti na področju vetrne energije za gospodinjstva

Gospodinjstva lahko s postavitvijo male vetrne elektrarne (do 50 kW), ki naj bo komplementarna sončni elektrarni (sistem sonce – veter), prihranijo pri stroških elektrike.

Na streho ali na zemljišče (v kolikor je to možno in/ali smotrno) se lahko namestijo male vetrne turbine, s katerimi gospodinjstvo proizvaja lastno zeleno energijo za ogrevanje vode v gospodinjstvu in s tem zmanjšanje porabe elektrike iz omrežja. Prihranki so lahko tudi pri drugih porabah električne energije iz omrežja. Gospodinjstvo lahko s sistemom sonce – veter proizvede dovolj energije za energetsko samozadostnost oz. samooskrbo, energijo pa lahko odda tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[1]). Za prihodnja leta je napovedan povečan obseg subvencij in podpore za vetrne elektrarne.

Vir:

http://www.agencija-poti.si/si/clanki/217819/

google_plustwitterfacebook

[1] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom