Posebne priložnosti na področju vetrne energije za javne institucije in lokalne skupnosti

Projekti in aktivnosti posamičnih javnih institucij pri rabi obnovljivih virov energije morajo biti v skladu z Lokalnim energetskim konceptom (LEK), ki predstavljala glavni energetski program občin in njenih javnih institucij.

Del energetske obnove/gradnje objektov javnih institucij in objektov v lokalnih skupnostih lahko predstavlja namestitev malih vetrnih elektrarn na strehah in zemljiščih, kjer je to možno in smotrno. Na strehe javnih objektov ter na javna zemljišča se lahko namestijo vetrne turbine, s katerimi se zagotovi delna energetska oskrbovanost objekta. S proizvodnjo lastne zelene energije se zmanjša poraba elektrike iz omrežja (npr za ogrevanje vode), s čimer se posledično prihrani pri stroških elektrike javnih institucij in lokalne skupnosti. V kombinaciji z sončno elektrarno pa se lahko zagotovi celotne energetska samooskrba objekta. V kolikor pride pri proizvodnji energije do presežkov, pa se lahko le-to odda v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[1]). Za prihodnja leta je napovedan povečan obseg subvencij in podpore za vetrne elektrarne.

Vir:

http://www.agencija-poti.si/si/clanki/217819/

google_plustwitterfacebook

[1] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom