Posebne priložnosti na področju vetrne energije za podjetnike in mala in srednja podjetja

Prvi korak je energetska učinkovitost – začetno točko mora vedno predstavljati analiza dejanske rabe energije. Tako je prvotno potrebno izkoristiti vse potencialne izgube pri prezračevanju, izolaciji in področjih, kjer je možna optimizacija rabe energije.

Drugi korak so prihranki s postavitvijo male vetrne elektrarne (do 50 kW), ki naj bo komplementarna sončni elektrarni (sistem sonce – veter). Najprej je potrebno preveriti, če je na zemljišču ali strehi vašega podjetja možno in smotrno postaviti vetrnico. Potrebna je tudi pazljivost zaradi nastajanja vibracij, ki so lahko moteče v slučaju postavitve na bivanjske objekte.

V kolikor je postavitev smotrna, se namestijo male vetrne turbine s katerimi proizvajate lastno zeleno energijo, s katero ali zmanjšate porabo elektrike iz omrežja (npr z lastnim ogrevanjem vode) ali pa jo popolnoma odpravite (energetska samozadostnost podjetja) in posledično prihranite pri stroških elektrike podjetja. Proizvedeno energijo oz. njen presežek je možno oddati tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[1]).

Potencial je tudi v proizvodnji delov za vetrne elektrarne in proizvodnji celih turbin. Obstaja namreč več podjetji, ki delujejo kot dobavitelji za proizvajalce vetrnih elektrarn (npr. podjetje Kovit za Enercon).

Za prihodnja leta je napovedan povečan obseg subvencij in podpore za vetrne elektrarne, zato so tu priložnosti precejšnje, še posebej v industriji.

Eden ključnih ukrepov v okviru AN-URE 2020 ter OP evropske kohezijske politike 2014-2020 je energetsko pogodbeništvo. Pozitiven stranski učinek spodbujanja pogodbeništva bo oživitev trga podjetij, ki nudijo energetske storitve, kar je za Slovenijo, kjer je ta trg še dokaj nerazvit, izjemnega pomena. Tu lahko podjetje najde svojo poslovno priložnost.

google_plustwitterfacebook

[1] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom