Nacionalna zakonodaja na področju vetra

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji s področja energetike in obnovljivih virov energije so:

  • Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/199; http://www.uradni-list.si/1/content?id=116549), ki predvideva nekatere instrumente za spodbujanje uporabe OVE in Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, št. 2/206);

Področja, ki jih pokrivajo zakoni in uredbe in so pomembne za uporabnike lesne biomase, so področje kvalificirane proizvodnje elektrike, varstvo okolja in urejanje emisij kotlov na lesno biomaso.

google_plustwitterfacebook