Potencial vodnih virov za energetske namene

Po podatkih Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) iz leta 2010 je hidroenergetski potencial v Sloveniji ocenjen na 19.400 GWh na leto, tehnični za polovico manj, ekonomsko izvedljivo pa je 6.370 GWh na leto.

Trenutno izkoriščamo 4.130 GWh (od 9.100 GWh) ali le približno 45 % vsega tehnično razpoložljivega potenciala[1].

Energetski potencial rek:

  • Soča: 1442 GWh/leto
  • Sava: 2794 GWh/leto
  • Drava: 2896 GWh/leto
  • Mura: 690 GWh/leto
  • ostale reke: 1323 GWh/leto

Karakteristike vodotokov v Sloveniji se, gledano s hidrološkega vidika, dopolnjujejo in omogočajo dobro energetsko izrabo skozi vse leto.

V Sloveniji imamo tudi preko 399 malih HE v javni in zasebni lasti, katerih skupna moč znaša približno 90 MW, z letno proizvodnjo cca 290 GWh. Delež malih HE je v povprečni letni proizvodnji električne energije iz HE manjši od 10%. Pri malih HE je možnega potenciala še za 180 MW, z ocenjeno letno proizvodnjo 500 GWh.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.hse.si/si/files/default/ostale-datoteke/hse-in-ove-v-sloveniji-marec-2011.pdf