Posebne priložnosti na področju vodne energije za gospodinjstva

Priložnosti na področju vodne energije so za visokogorske kmetije, katerim lahko male HE predstavljajo dopolnilno dejavnost.

Visokogorska kmetija se lahko odloči za pridobitev koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE ter njeno postavitev, saj je pri malih HE je možnega potenciala še za 180 MW (z ocenjeno letno proizvodnjo 500 GWh[1]). Z malo HE proizvajate lastno zeleno energijo, s katero si zagotovite energetsko samozadostnost kmetije in posledično prihrani pri stroških elektrike. Proizvedeno energijo oz. njen presežek pa odda tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[2]).

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.hse.si/si/files/default/ostale-datoteke/hse-in-ove-v-sloveniji-marec-2011.pdf

[2] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom