Posebne priložnosti na področju vodne energije za javne institucije in lokalne skupnosti

Del lokalnega energetskega koncepta občin lahko predstavlja gradnja male HE. Občina se lahko odloči za pridobitev koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE ter njeno postavitev, saj je pri malih HE je možnega potenciala še za 180 MW (z ocenjeno letno proizvodnjo 500 GWh[1]).

Z malo HE proizvajate lastno zeleno energijo, s katero si zagotovite energetsko samozadostnost občine. Proizvedeno energijo oz. njen presežek pa lahko oddate tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[2]).

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.hse.si/si/files/default/ostale-datoteke/hse-in-ove-v-sloveniji-marec-2011.pdf

[2] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom