Posebne priložnosti na področju vodne energije za podjetnike in mala in srednja podjetja

Prvi korak je energetska učinkovitost – začetno točko mora vedno predstavljati analiza dejanske rabe energije, predvsem za ogrevanje.

Tako je prvotno potrebno izkoristiti vse potencialne izgube pri prezračevanju, izolaciji in področjih, kjer je možna optimizacija rabe energije.

Podjetje se lahko odloči za pridobitev koncesije za proizvodnjo električne energije v mali HE ter njeno postavitev, saj je pri malih HE možnega potenciala še za 180 MW (z ocenjeno letno proizvodnjo 500 GWh). Z malo HE lahko proizvajate lastno zeleno energijo, s katero zagotovite energetsko samozadostnost podjetja in posledično prihranite pri stroških elektrike podjetja. Proizvedeno energijo oz. njen presežek je smiselno oddati tudi v električno omrežje (država tu zagotavlja dva načina podpore- zagotovljen zakup ali pa obratovalna podpora / glej 372. Novega Energetskega zakona[1]).

Posebne priložnosti za podjetja so tudi v industriji s področja (malih) HE.

google_plustwitterfacebook

[1] https://zakonodaja.com/zakon/ez-1/372-clen-podpora-za-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-in-soproizvodnje-z-visokim-izkoristkom