Informacije o najnovejših tehnologijah s področja vode kot energenta na nacionalnem nivoju

Informacije o najnovejših tehnologijah s področja vodne energije in hidroelektrarn je moč najti na naslednje spletnih straneh:

Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/

google_plustwitterfacebook