Razvojne in tehnološke smernice v EU

EU si je v okviru Energetskega načrta za leto 2050[1] zadala cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80% do 95% do leta 2050 glede na izpuste iz referenčnega leta 1990.

V načrtu so predlagani možni scenariji za doseganje dekarbonizacije do leta 2050, ki bi hkrati zagotavljali zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost, in sicer: visoka energetska učinkovitost, diverzifikacija tehnologij, visoka raba OVE, zamik tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika ter nižja raba jedrske energije.

google_plustwitterfacebook

 

[1] http://varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/energetska-pot-eu-do-leta-2050.html