Spodbude in viri financiranja na področju industrije v  SLO

Raven države

  • Eko sklad[1] – nepovratne finančne spodbude za učinkovito rabo energije tudi za industrijo .
  • Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) spodbuja razpisuje spodbude za naložbe v URE malih in srednje velikih podjetij.[2]
  • Slovenski podjetniški sklad[3] zagotavlja finančno podporo razvojnim in poslovnim projektom malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji.
  • Državna pristojna ministrstva (razpisi za leto 2015 so v pripravi):

Občine

Nekatere občine nudijo lastna razpisna sredstva za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe OVE za fizične (gospodinjstva) in pravne (podjetja) osebe, ne pa za javne institucije.

Druge institucije

Nepovratne finančne spodbude nudijo tudi slovenska podjetja, takoimenovani  veliki zavezanci (to so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv, ki dobavljajo najmanj 200 GWh energije letno). Spodbude so  namenjene za naložbe v povečanje energetske učinkovitosti objektov, stroje in naprav.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.ekosklad.si/

[2] http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije

[3]  http://www.podjetniskisklad.si/razpisi.htm