Tehnološki in okoljski standardi 

Glavni mednarodni standard na področju okoljske zakonodaje v industriji je ISO 14001.

Standard ISO 14001[1] sam po sebi, ne postavlja točno določenih zahtev glede vpliva organizacije na okolje, vsebuje pa splošne zahteve, ki jim mora organizacija zadoščati. Če organizacija želi pridobiti in obdržati certifikat, mora izpolnjevati vse zakonske zahteve s področja varovanja okolja ter sprejeti svojo okoljsko politiko in jo nato izvajati po zastavljenem načrtu. Standard zahteva, da mora biti v okoljski politiki izražena zavezanost k neprestanemu izboljševanju varstva okolja, a na žalost ne postavlja nobenih meril, v kolikšni meri se mora varstvo okolja znotraj organizacije izboljševati. V zadnjih 10+ letih je postal ISO 14001, v svetovnem merilu, orodje, ki se ga da učinkovito uporabiti za obvladovanje vpliva ljudi na okolje.

Mednarodni standardi, postavljeni s strani organizacije ISO in ki se ukvarjajo z okoljsko politiko podjetji so še sledeči:

  • ISO 14004:2004[2]. Osnovna vodila glede pravil, sistemov in podpornih tehnik
  • ISO 14006:2011[3]. Vodila za vključitev ekodesigna v organizacijo
  • ISO 14064-1:2006[4]. Toplogredni plini – specifikacija z usmeritvijo na organizacijskem nivoju za količinsko opredelitev in poročanje o emisijah toplogrednih plinov in odstranitvi le-teh

Več o zakonodaji in uredbah na področju industrije lahko najdete na 4.2.1 Nacionalna zakonodaja na področju industrije in 4.2.2 Seznam najpomembnejših predpisov.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.siq.si/ocenjevanje_sistemov_vodenja/aktualno/prenova_standarda_iso_14001/index.html

[2] http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31808

[3] http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43241

[4] http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381