Področje transporta oz. mobilnosti

Promet je sektor z najhitreje rastočimi izpusti toplogrednih plinov in lokalnega onesnaženja z NOx in PM10. Z naraščanjem prometa se veča poraba goriva, povečujejo pa se tudi onesnaženje, hrup, zastoji in nesreče.

Avtomobil je favorizirana oblika mobilnosti. Cestni promet v Sloveniji narašča na letni stopnji 3-4 % in več kot 83 % potniških kilometrov v Sloveniji je narejenih z avtomobilom.

Leta 2004 smo imeli 457 avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar je za 77,8 % več kot leta 1990.

Vir: http://www.focus.si/index.php?node=17

http://www.focus.si/files/programi/teze_KTPP.pdf

google_plustwitterfacebook