Potencial prihranka pri varčevanju z energijo na področju transportu za podjetnike in mala in srednja podjetja

Možnost prihranka je pri menjavi / z menjavo voznega parka, ko namesto potratnejših avtomobilov vozni park opremimo z električnimi vozili (za katere obstajajo sredstva s strani Eko Sklada), hibridnimi ali vozili na UNP plin.

Možen prihranek predstavljajo modeli deljenja službenih avtomobilov, ki se dajejo na uporabo posameznikom v času, ko le-ti niso v uporabi. Profil uporabe službenega in domačega avtomobila se navadno dopolnjujeta. S tem odpade potreba po lastnini avtomobila, podjetje pa si zagotovi dodatne finančne tokove z izposojanjem vozil / voznega parka.

S podobnimi koncepti so-uporabe (car pooling, car sharing[1]) se odpira novo polje poslovnih priložnosti za številne podjetnike, ki nudijo takšne storitve.

Potencial predstavljajo tudi modeli deljenja službenih avtomobilov[2], ki se dajejo na uporabo posameznikom v času, ko le-ti niso v uporabi. Profil uporabe službenega in domačega avtomobila se navadno dopolnjujeta. S tem odpade potreba po lastnini avtomobila, podjetje pa si zagotovi dodatne finančne tokove z izposojanjem vozil / voznega parka.

Možen prihranek je tudi pri potnih stroških, kjer lahko podjetje promovira oz. (finančno) spodbuja vožnjo na delo s kolesom, oz. skupno vožnjo sodelavcev na delo. Takšne prakse se v Sloveniji že pogosto uporabljajo.

google_plustwitterfacebook

[1] http://www.motorevija.si/si/778/1587/Delitev_in_souporaba_avtomobila_se_resitev_lahko_uveljavi_tudi_pri_nas.aspx

[2] http://www.finance.si/56452/Primeri-uporabe-slu%C5%BEbenih-vozil-za-zasebne-namene-in-njihova-obdav%C4%8Ditev