Trajnostne oblike transporta

V uporabi in v načrtovanju je že več trajnostnih oblik transporta.

V prvi vrsti je to uporaba nemotoriziranega in javnega transporta, nato novi koncepti deljenja osebnih vozil (car sharing, car pooling), elektro mobilnost. V prehodnem obdobju še uporaba vozil na UNP, predvsem na stisnjen zemeljski plin .

Primeri ukrepov dognanj trajnostne mobilnosti na primeru mesta Ljubljane lahko zasledite na sledeči spletni strani – http://www.civitasljubljana.si/o-projektu/ukrepi

Za najnovejše primere dobre prakse na področju car-sharinga vam priporočamo ogled dokumenta na spletni strani – http://www.sutp.org/en-news/en-sutp-news/4101-carsharing-services-in-emerging-economies-new-technical-document-published.

Vir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF

http://www.civitasljubljana.si/

google_plustwitterfacebook