Pomembnost  varčevanja z energijo na področju transporta (Varčevanje v transportu)

Čeprav stroški nezaželenih učinkov prometa ponavadi ‘pozitivno’ vplivajo na rast bruto družbenega proizvoda (BDP), ker jih običajno štejemo kot povečanje BDP, to ne predstavlja vseh, predvsem negativnih, učinkov transporta.

Stroški nesreč na državnih cestah so bili v letu 2002 (zadnji pregled podatkov) ocenjeni na 441 milijonov EUR, stroški emisij na 629 milijonov EUR, stroški zastojev pa na 124 milijonov EUR. Celotni eksterni stroški prometa za leto 2002 so bili za Slovenijo ocenjeni med 6,6 in 9,4 % BDP oziroma med 1,7 in 2,3 milijarde EUR, odvisno od različnih scenarijev emisij toplogrednih plinov. Največji del teh stroškov pri transportu prevzamejo emisije (2,7 % BDP), sledijo nesreče in klimatske spremembe.

S spremembo načina transporta se lahko bistveno zniža poraba goriv, ki posledično pomeni nižje stroške za transport.

Viri: http://www.focus.si/files/programi/teze_KTPP.pdf

google_plustwitterfacebook