Nacionalna zakonodaja na področju transporta v Sloveniji

Najpomembnejši zakoni v Sloveniji s področja prometa, energetike in obnovljivih virov energije so:

  • Zakon o cestah (list RS, št. 109/10 /). Zakon določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest.
  • Zakon o voznikih (list RS, št. 109/2010) . S tem zakonom se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu.
  • Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/199;), ki predvideva nekatere instrumente za spodbujanje uporabe OVE in Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, št. 2/206);
  • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/204), ki deluje kot pravna podlaga vrsti instrumentov, ki spodbujajo uporabo OVE in ki uvršča povečanje rabe OVE med naloge varstva okolja, ki se lahko financirajo iz proračuna za varstvo okolja in Eko sklada
google_plustwitterfacebook