Tehnološki in okoljski standardi v Sloveniji (Standardi v Sloveniji)

Obstajajo tehnični standardi in specifikacije za vozila in predpisi (EU in UN/ECE predpisi[1]), ki med drugim določajo dovoljeno raven hrupa in izpušni sistem motornega vozila (npr. TSV 101/01) in standarde o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil (TSV 102).

Vseevropski standard je tudi klasifikacija emisijskih razredov[2], kjer avto razvrstijo glede na izdane emisije pri standardnih testnih obratih in je klasifikacija pomembna tudi za obračun letnih dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu.

V pravilniku o kakovosti tekočih goriv[3] so določene vrednosti in kakovosti goriv za prevozna sredstva.

Več o zakonodaji in uredbah na področju transporta lahko najdete na 3.2.1 Nacionalna zakonodaja na področju transporta in 3.2.2 Seznam najpomembnejših predpisov.

google_plustwitterfacebook

 

[1] http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/vozila/zakonodaja_vozila/vozila_tsv/

[2] http://www.dars.si/Dokumenti/Cestnina/Nacini_placevanja_cestnine/Vozila_nad_3500_kg/Elektronski_mediji_%28EM%29/Emisijski_razred_EURO_570.aspx

[3] http://www.uradni-list.si/1/content?id=27424