Kakšni so postopki za pridobitev subvencije za nakup okolju prijaznega vozila?

Eko sklad[1] ima razpise za ugodne kredite in nepovratna sredstva za električna vozila. Zainteresirani za pridobitev subvencije morajo spremljati objave ter na objavljenega podlagi javnega razpisa osebno ali po pošti vložiti predpisano vlogo s priloženimi zahtevanimi potrdili in dokazili. V vlogi je potrebno navesti tip okolju prijaznega vozila na električni ali hibridni pogon ter priložiti dokazilo s tehničnimi karakteristikami izbranega modela.


[1] http://www.ekosklad.si/razpisi

Ali lahko na področju transporta ustvarimo prihranke?

Prihranek na področju transporta lahko naredimo že z malimi koraki, in sicer:

 • načrtovanje poti s spletnimi zemljevidi (www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/nacrtovanje-poti-z-google-zemljevidi … )
 • uporabo javnega prevoza
 • uporabo P+R sistemov (parkiraj in se pelji z avtobusom)
 • upoštevanje načel varne vožnje (pravilno prestavljanje prestav, redno preverjanje tlaka v pnevmatikah, odstranitev nepotrebne teže, …)
 • uporaba drugih prevoznih sredstev(kolo, skiro, …)
 • deljenje prevoza

Več o potencialnem prihranku na področju transporta si lahko ogledate na drugih področjih spletne strani Bioregio.

Kje na spletu obstajajo skupnosti deljenega prevoza in kako jih lahko uporabljam?

Najbolj razširjena skupnost je http://prevoz.org/, poznamo tudi http://www.deliva.si/.

Oba portala delujeta na podobnem principu – oseba, ki se podaja na pot z avtomobilom in ima v avtomobilu še proste sedeže, ta podatek objavi na zgoraj zapisani spletni strani (kraj in ura odhoda, kraj in ura prihoda, cena prevoza), osebe, ki iščejo prevoz in ki jim ponudba ustreza, pa osebo kontaktirajo in se dogovorijo za prevoz.

Običaj je, da iskalec prevoza prispeva za potne stroške. Razlika med obema skupnostima je v tem, da deliva.si deluje tudi preko twitterja (z uporabo hashtaga #delivasi), tudi način vnosa na spletni strani je oblike twitter zapisa.

Vir: http://www.tramob.si/z-avtomobilom.html

Kateri so stranski učinki transporta in kako jih lahko izboljšamo / se jim izognemo?

Stranski učinki transporta so:

 • onesnaževanje zraka (izpušni plini)
 • sprememba podnebja (izpušni plini)
 • zdravstveni problemi (izpušni plini, hrup, nesreče)
 • negativen vpliv na okolje (izgradnja infrastrukture)
 • ekonomska škoda (zastoji, nesreče)

Stanje lahko izboljšamo z uporabo javnega prevoza, uporabo P+R sistemov (parkiraj in se pelji z avtobusom), uporaba drugih prevoznih sredstev(kolo, skiro, …), z deljenjem prevoza, z nakupom električnih ali hibridnih vozil ter vozil na UNP plin, itd.

Vir: http://www.focus.si/files/Publikacije/trajnostna_mobilnost.pdf

Centralno mjesto za sufinanciranje rješenja u prometu

Centralno mjesto za sufinanciranje rješenja u prometu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 • Primjer sufinanciranja http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv_ostale%20mjere2014.pdf
 • FZOEU u svom radu sufinancira projekte čistijeg prometa. Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za specifične namjene i to za: pregradnju/ kupnju vozila s pogonom na stlačeni prirodni plin (SPP) Pregradnja/Kupnja vozila s pogonom na SPP osobnih vozila s pogonom na benzin.  Poticanje ugradnje uređaja za pogon motornih vozila plinom ima za posljedicu smanjenje emisija iz osobnih vozila a samim time i ukupnih emisija iz sektora prometa i uštedu za krajnjeg korisnika.
 • Trenutno u Republici Hrvatskoj ima registriranih vozila sa ugrađenim uređajima sa pogonom motornih vozila na plin cca 60.000, što je relativno malo s obzirom na ukupan broj osobnih vozila s pogonom na benzin(cca 800.000) što pruža velike mogućnosti za korištenje plina kao alternativnog goriva za pogon vozila s pogonom na benzin. Cijena uređaja na tržištu se kreće između 7.000,00 do 10.000,00 kn, a uređaji omogućavaju korištenje jeftinijeg goriva za cca 50% u odnosu na benzin kao i zadržavanje istih postotaka ispušnih plinova ili čak boljih za dotični motor.
 • Uz navedeno, pretpostavljeno je sufinanciranje nabave 15.000 električnih i 6.000 hibridnih vozila do 2020. godine. Očekuje se kako će cijena električnih vozila padati do 2020. godine te da će se smanjivati potrebi poticaji za nabavu istih. Provedba mjera ovisiti će troškovnoj učinkovitosti subvencija za smanjenje emisija stakleničkih plinova.
 • Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce, vjetar) doprinijeti će smanjenju primarne potrošnje energije, kao i emisijama ugljičnog dioksida i ostalih štetnih plinova. S druge strane, ugrađivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla će doprinijeti podizanju svijesti vozača o mogućnostima donošenja odluke vezane uz gašenje motora tijekom čekanja u koloni ispred raskrižja.

Izvor: 3. NAPEnU http://www.mingo.hr/public/3%20Nacionalni_akcijski_plan.pdf

google_plustwitterfacebook